Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannon-ball
cannon-ball
['kænənbɔ:l]
danh từ
(sử học) đạn súng thần công


/'kænənbɔ:l/

danh từ
(sử học) đạn súng thần công

Related search result for "cannon-ball"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.