Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calmative
calmative
['kælmətiv]
tính từ
(y học) làm dịu đi, làm giảm đau
danh từ
(y học) thuốc làm dịu đi, thuốc làm giảm đau


/'kælmətiv/

tính từ
(y học) làm dịu đi, làm giảm đau

danh từ
(y học) thuốc làm dịu đi, thuốc làm giảm đau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.