Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call attention to
call+attention+to

[call attention to]
saying && slang
ask you to read or notice, draw attention to
I would like to call attention to the student parking problem.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.