Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calculating machine
calculating+machine
['kælkjuleitiηmə'∫i:n]
danh từ
máy tính


/'kælkjuleitiɳmə'ʃi:n/

danh từ
máy tính

Related search result for "calculating machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.