Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calamitous
calamitous
[kə'læmitəs]
tính từ
tai hại, gây thiệt hại; gây tai hoạ


/kə'læmitəs/

tính từ
tai hại, gây thiệt hại; gây tai hoạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "calamitous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.