Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cajolery
cajolery
[kə'dʒouləri]
danh từ
sự tán tỉnh, sự phỉnh phờ
lời tán tỉnh, lời phỉnh phờ


/kə'dʤouləri/

danh từ
sự tán tỉnh, sự phỉnh phờ
lời tán tỉnh, lời phỉnh phờ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cajolery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.