Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cain


/kein/

danh từ

kẻ giết anh em; kẻ sát nhân

!to ralse Cain

(xem) raise


Related search result for "cain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.