Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cachexy
cachexy
[kə'keksi]
danh từ
(y học) bệnh suy mòn


/kə'keksi/

danh từ
(y học) bệnh suy mòn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cachexy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.