Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cacao

cacao
[kekɑ:ou]
danh từ
(như) cacao-tree
hột cacao


/kekɑ:ou/

danh từ
(như) cacao-tree
hột cacao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cacao"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.