Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cabaret
cabaret
['kæbərei]
danh từ
như cabaret show
tiệm ăn hoặc hộp đêm có những trò vui như vậy; quán rượu


/'kæbərei/

danh từ
quán rượu Pháp
trò múa hát mua vui trong các tiệm (tiệm ăn, quán rượu, hộp đêm ở Mỹ, Anh) ((cũng) cabaret_show)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cabaret"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.