Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cữverb
to abstain from
noun
period; time

[cữ]
xem kiêng
fit; period; timeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.