Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cẩm nangnoun
Brocade bag of last resorts (in ancient stories, containing devices helping one out of a fix..)
Manual, handbook
sách thuốc cẩm nang a medical handbook

[cẩm nang]
brocade bag of last resorts (in ancient stories, containing devices helping one out of a fix..); brocade bag containing secret formula (one opens it for a solution when confronted with danger)
handbook; manual
Cẩm nang tiếng Việt
Handbook of Vietnamese language
Cẩm nang sử dụng / bảo trì / cài đặt
User/maintenance/installation manualGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.