Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cảm ứngnoun
Induction
verb
(nói về hiện tượng cơ thể) To react

[cảm ứng]
(vật lý học) induction
(điện học) faradaicGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.