Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cưỡng dâmverb
to rape; to violate (a girl or woman)

[cưỡng dâm]
động từ
như hiếp dâmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.