Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
câu chấpverb
To be a stickler for, to be finical about
To resent (petty mistakes..)

[câu chấp]
động từ
To be a stickler for, to be finical about
To resent (petty mistakes..)
particular, stubborn
anh ta câu chấp từng lời
he cavils at every wordGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.