Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cám hấp


[cám hấp]
(thông tục) cracked, potty
be half-witted; have a slate loose(thông tục) Cracked, potty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.