Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cách bứcverb
To cut off, to separate, to isolate
vì ở cách bức nhau nên ít khi lui tới their houses being cut off from one another, they see little of each other

[cách bức]
động từ
To cut off, to separate, to isolate
vì ở cách bức nhau nên ít khi lui tới
their houses being cut off from one another, they see little of each other
tính từ
indirect, distantGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.