Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bye-bye
bye-bye
['baibai]
danh từ
cái giường
to go to bye-byes
đi ngủ
thán từ
chào tạm biệt


/'baibai/

danh từ
huây roen cái giường
to go to bye-bye đi ngủ

thán từ
chào tạm biệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.