Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
by-lane
by-lane
['bai'lein]
danh từ
ngõ hẻm, con đường nhỏ hẻo lánh


/'bailein/

danh từ
ngõ hẻm, con đường nhỏ hẻo lánh

Related search result for "by-lane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.