Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buy the farm
buy+the+farm

[buy the farm]
saying && slang
die, kick the bucket, pass away
"Where's Henry?" "Oh, he bought the farm years ago - died of cancer, eh."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.