Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butter-fingered
butter-fingered
['bʌtə,fiηgəd]
tính từ
vụng về, lóng ngóng


/'bʌtə,fiɳgəd/

tính từ
vụng về, lóng ngóng

Related search result for "butter-fingered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.