Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butter/'bʌtə/

danh từlời nịnh hót; sự bợ đỡ, sự nịnh nọt đê tiện

!to look as if butter would not melt in one's mouth

làm ra bộ đoan trang; màu mè

ngoại động từ

phết bơ vào; xào nấu với bơ; thêm bơ vào

bợ đỡ, nịnh nọt ((cũng) to butter up)

!fine words butter no parsnips

(xem) word

!to worf [on] which side one's bread buttered

biết rõ chỗ nào có lợi cho mình; biết rõ đứng về phía nào có lợi cho mình


Related search result for "butter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.