Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butt-end
butt-end
['bʌt'end]
danh từ
chuôi báng súng
đầu ghép (hai tấm ván ghép vào nhau)


/'bʌt'end/

danh từ
chuôi báng súng
đầu ghép (hai tấm ván ghép vào nhau)

Related search result for "butt-end"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.