Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butt joint


    Chuyên ngành kỹ thuật
đầu ghép
liên kết đối đầu
mối ghép nối
mối hàn chồng
mối nối đầu tiếp đầu
mối nối đối đầu
mối nối thẳng
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
khớp nối đối đầu
    Lĩnh vực: xây dựng
mộng nối chữ T


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.