Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butt end


    Chuyên ngành kỹ thuật
đầu tiếp giáp
mặt mút
    Lĩnh vực: xây dựng
gỗ lát tường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.