Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bush-fighting
bush-fighting
['bu∫,faitiη]
danh từ
chiến thuật đánh nhau trong rừng
chiến tranh du kích


/'buʃ,faitiɳ/

danh từ
chiến thuật đánh nhau trong rừng
chiến tranh du kích

Related search result for "bush-fighting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.