Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burn up
burn+up

[burn up]
saying && slang
become angry, lose your cool
The coach was burned up when I got a penalty for holding.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.