Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burlap
burlap
['bə:læp]
danh từ
vải bao bì


/'bə:læp/

danh từ
vải bao bì


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.