Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burial-service


/'beriə,sə:vis/

danh từ
lễ mai táng

Related search result for "burial-service"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.