Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bumbledom
bumbledom
['bʌmbldəm]
danh từ
thói vênh vang tự mãn (của công chức nhỏ)


/'bʌmbldəm/

danh từ
thói vênh vang tự mãn (của công chức nhỏ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.