Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bum-card
bum-card
['bʌmkɑ:d]
danh từ
quân bài có dấu ở đằng sau (để gian lận)


/'bʌmkɑ:d/

danh từ
quân bài có dấu ở đằng sau (để gian lận)

Related search result for "bum-card"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.