Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bullhead
bullhead
['bulhed]
danh từ
(động vật học) cá bống biển
người cứng cổ, người bướng bỉnh, người đầu bò đầu bướu


/'bulhed/

danh từ
(động vật học) cá bống biển
người cứng cổ, người bướng bỉnh, người đầu bò đầu bướu

Related search result for "bullhead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.