Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bull-fence
bull-fence
['bul'fens]
danh từ
hàng rào có hố đằng sau (cho ngựa đua nhảy qua)


/'bulfens/

danh từ
hàng rào có hố đằng sau (cho ngựa đua nhảy qua)

Related search result for "bull-fence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.