Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bulimy
bulimy
['bju:limi]
Cách viết khác:
bulimia
[bju:'limiə]
như bulimia


/bju:'limiə/ (bulimy) /'bju:limi/

danh từ
(y học) chứng cuồng ăn vô độ; chứng háu ăn
sự ham (đọc sách...)

Related search result for "bulimy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.