Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buffer state
buffer+state
['bʌfə'steit]
danh từ
quốc gia trái độn (nước trung lập nhỏ giữa hai nước lớn)


/'bʌfə'steit/

danh từ
nước đệm (nước trung lập nhỏ giữa hai nước lớn)

Related search result for "buffer state"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.