Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brutal
brutal
['bru:tl]
tính từ
đầy thú tính; cục súc
hung ác, tàn bạo


/'bru:tl/

tính từ
đầy thú tính; cục súc
hung ác, tàn bạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brutal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.