Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brusque
brusque
[brusk]
tính từ
sống sượng, lỗ mãng, cộc cằn


/brusk/

tính từ
sống sượng, lỗ mãng, cộc cằn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brusque"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.