Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brood-mare
brood-mare
['bru:d'meə]
danh từ
ngựa cái giống


/'bru:d'meə/

danh từ
ngựa cái giống

Related search result for "brood-mare"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.