Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brooch

brooch
[brout∫]
danh từ
trâm (gài đầu); ghim hoa (gài cổ áo)


/broutʃ/

danh từ
trâm (gài đầu); ghim hoa (gài cổ áo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brooch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.