Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
broncho-pneumonia
broncho-pneumonia
[,brɔηkounju:'mounjə]
danh từ
(y học) bệnh viêm cuống phổi, viêm phổi đốm


/,brɔɳkounju:'mounjə/

danh từ
(y học) viêm cuống phổi phổi, viêm phổi đốm

Related search result for "broncho-pneumonia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.