Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rogation sunday
danh từ
(Rogation Sunday) ngày chủ nhật trước ngày Lễ thăng thiênrogation+sunday
[rou'gei∫n'sʌndei]
danh từ
(Rogation Sunday) ngày chủ nhật trước ngày Lễ thăng thiênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.