Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bright's disease
bright's+disease
['braitsdi'zi:z]
danh từ
(y học) bệnh Brai


/'braitsdi'zi:z/

danh từ
(y học) bệnh Brai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.