Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brigadier
brigadier
[,brigə'diə]
danh từ
sĩ quan trong quân đội Anh có cấp bậc giữa đại tá và trung tướng, chỉ huy một lữ đoàn; sĩ quan chỉ huy có vị trítương tự; lữ đoàn trưởng; thiếu tướng


/,brigə'diə/

danh từ
lữ đoàn trưởng; thiếu tướng

Related search result for "brigadier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.