Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brigade

brigade
[bri'geid]
danh từ
(quân sự) một đơn vị quân đội gồm ba tiểu đoàn, tạo thành bộ phận của sư đoàn; lữ đoàn
nhóm người (đặc biệt là nhóm được tổ chức vì một mục đích đặc biệt)
a fire brigade
một đội cứu hoả
ngoại động từ
tổ chức thành lữ đoàn


/bri'geid/

danh từ
(quân sự) lữ đoàn
đội tàu
a fire brigade một đội cứu hoả

ngoại động từ
tổ chức thành lữ đoàn

Related search result for "brigade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.