Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bridal night
bridal+night
['braidlnait]
danh từ
đêm tân hôn, đêm động phòng hoa chúc


/'braidlnait/

danh từ
đêm tân hôn

Related search result for "bridal night"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.