Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brick-red
brick-red
['brik'red]
danh từ
màu gạch


/'brik'red/

danh từ
màu gạch

Related search result for "brick-red"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.