Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breeder-reactor
breeder-reactor
['bri:dəri:'æktə]
danh từ
(vật lý) lò phản ứng tái sinh ((cũng) breeder)


/'bri:dəri:,æktə/

danh từ
(vật lý) lò phản ứng tái sinh ((cũng) breeder-reactor breeder)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.