Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breaker


/'breikə/

danh từ

người bẻ gãy, người đập vỡ

người vi phạm (luật pháp...)

người tập, người dạy (ngựa...)

sóng lớn vỗ bờ

(kỹ thuật) máy đập, máy nghiền, máy tán

(điện học) cái ngắt điện, cái công tắc

tàu phá băng

danh từ

(hàng hải) thùng gỗ nhỏ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "breaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.