Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brash


/bræʃ/

danh từ

đống gạch đá vụn; đống mảnh vỡ

đống cành cây xén (hàng rào)

tính từ

dễ vỡ, dễ gãy, giòn

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hỗn láo, hỗn xược


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.