Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bottle-party
bottle-party
['bɔtl,pɑ:ti]
danh từ
cuộc liên hoan góp rượu
cuộc tụ họp trái phép


/'bɔtl,pɑ:ti/

danh từ
cuộc liên hoan góp rượu
cuộc tụ họp trái phép

Related search result for "bottle-party"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.